Program z udziałem wykładowców, absolwentów i studentów WSKSiM.