Rozmowy Niedokończone – prof. dr hab. Przemysław Czarnek, prof. dr hab. Robert Ptaszek