„Polonizacja” to pozostawienie swojego narodu bez ochrony w obliczu dwóch wrogów

Stanisław Michalkiewicz przywołuje użyte przez marszałka Petaina pojęcie na określenie obserwowanej przez Europejczyków lekkomyślności Polaków