Grzegorz Braun czyta rozdział pt. „Polscy Księża” z 1. tomu cyklu „Baśń jak niedźwiedź” autorstwa Gabriela Maciejewskiego.