Polska na gazie – debata (23.03.12)

Konferencja POLSKA NA GAZIE – lokalne perspektywy globalnego biznesu.

Udział wzięli: Grażyna Piotrowska-Oliwa – Prezes Zarządu PGNiG SA, Herbert Wirth – Prezes KGHM, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Bertand Le Guern – Prezes Zarządu Petrolinvest SA w zastępstwie Tomasz Tarnowski Zbigniew Paszkowicz – Z-ca Dyr. Generalnego Grupy Lotos

Prezes PGNiG o wydobyciu gazu:

Polska na gazie – ochrona środowiska

Prezes KGHM o wydobyciu gazu:

http://www.youtube.com/watch?v=2t8ojDTA-PI

Podobne