26 lutego 2024

Polska polityka imigracyjna to – likwidacja socjalu!

0

Stanisław Michalkiewicz postuluje zrównoważony system przeciwdziałania zwiększającemu się brakowi siły roboczej w Polsce