Stanisław Michalkiewicz w komentarzu tygodnia wypowiada się na temat przegłosowania (13 stycznia) przez Sejm (198 głosami, więc nawet nie większością głosów) ustawy nowelizującej ustawę o Sądzie Najwyższym w brzmieniu podyktowanym ministrowi Szynkowskiemu vel Sęk przez Komisję Europejską.