Polska strefą buforową

O Polsce między Niemcami a Rosją, na podstawie książek Andrzeja Nowaka „Od Polski do post-polityki”, Zdzisława Krasnodębskiego „Zwycięzca po przejściach” oraz Przemysława Żurawskiego vel Grajewski „Geopolityka – siła – wola”, mówi dr Jerzy Targalski