Polska-Ukraina. Rachunki krwi

Swą bohaterską decyzją, by stawić zbrojny opór rosyjskiemu podbojowi, Ukraińcy zmienili sytuację międzynarodową na naszą korzyść. I każdy kolejny dzień, gdy ten opór stawiają, jest dla Polski zyskiem.


Trudno mi zrozumieć, jak można ten fakt wypierać ze świadomości. A trzeba, uważam, pamiętać o tym nie tylko w bieżącej polityce, ale także w budowaniu historycznych narracji – bo rok 2023 jest rokiem okrągłych historycznych rocznic, wśród nich także rocznicy Rzezi Wołyńskich.