Polska wobec Antychrześcijańskiej Rewolucji

Czy Polska, określana kiedyś mianem przedmurza chrześcijaństwa nadal pozostaje wierna swojemu dziedzictwu? Zapraszamy na wykład Piotra Doerre z Instytutu ks. Piotra Skargi zatytułowany: „Przedmurze czy ostatni bastion? Polska wobec antychrześcijańskiej rewolucji”.