Czy polityka Józefa Becka i wejście do koalicji antyhitlerowskiej były racjonalne? Czy możliwa była opcja odwrotna: pakt Ribbentrop-Beck? Czy polscy decydenci postąpili właściwie pozostając w obozie alianckim po wrześniu ’39? Jaki był bilans tego sojuszu? Jakie wnioski powinny zostać wyciągnięte na przyszłość?

Piotr Gursztyn oraz Bartłomiej Radziejewski