Tak się daliśmy naszym kolonizatorom i okupantom wytresować we wstydzie i poczuciu niższości, że zatraciliśmy pamięć o swoich historycznych sukcesach.


A jeśli jakieś pamiętamy – to te militarne, wiążące się ze straceńczą pogardą dla instynktu samozachowawczego. A kto pamięta na przykład, że wygraliśmy wojnę gospodarczą z Niemcami, kiedy ci poprzednim razem, przed wojną, chcieli nas „zagłodzić”?