IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Sejm 24.08.2012.