Polski etos rycerski – prof. Ryba i dr Skrzydlewski

Konferencja. „Obrona chrześcijańskiej Europy w polskiej tradycji” oraz „Męstwo i polityka – na kanwie nauczania Pawła Włodkowica”.

Podobne