O braku przeciwdziałania antypolonizmowi o służalczej postawie polskiego rządu, wspólnej historii polsko żydowskiej oraz mordzie w Jedwabnym mówi dr Ewa Kurek.