1 marca 2024

Popielec: Ludu mój ludu

0

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?
W czemem zasmucił, albo w czem zawinił? Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, A tyś przyrządził krzyż na me ramiona.

http://www.youtube.com/watch?v=e7kAfSROHL8

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący, Tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący.

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? Jam ciebie szczepił winnico wybrana, A tyś mnie octem poił swego Pana.

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie, A tyś mnie wydał na ubiczowanie.

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? Jam Faraona dał w odmęt bałwanów, A tyś mnie wydał xiążętom kapłanów.

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą, A tyś mi włócznią bok otworzył srogą.

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku, Tyś mnie wiódł słuchać Piłata wyroku.

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? Jam ciebie karmił manny rozkoszami, Tyś mnie odpłacił policzkowaniami.

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? Jam ci ze skały dobył wodę zdrową, A tyś mnie poił goryczą żółciową.

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? Jam dał że zbici Chanaan królowie, A ty zaś trzciną biłeś mnie po głowie.

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? Jam ci dał berło Judzie powierzone, A tyś mnie wtłoczył cierniową koronę.

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? Jam cię wywyższył między narodami, Tyś mnie na krzyżu podwyższył z łotrami.