Posiedzenie Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii 6.02.2014

Rozpatrzenie informacji o stanie zaawansowania wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej – stan na 31 grudnia 2013 r. Referują: Minister Administracji i Cyfryzacji, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Przewodniczący KRRiT.

Wywiad z Lidią Kochanowicz — dyrektor finansową Fundacji Lux Veritatis

Podobne

Ostatnio poruszane tematy