Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (20.03.2014)

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu na temat: „Sprawa zabezpieczenia interesów państwa polskiego w warunkach uczestnictwa w konkursie na rezerwację częstotliwości z zakresu 174-230 MHz do wykorzystania przez system TV cyfrowej w standardzie DVB-T w tzw. 8 multipleksie ogólnopolskim w zakresie dodatkowych obowiązków i zadań przedsiębiorcy dotyczących zawartości programowej, wskazanych w art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, które określa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek Prezesa UKE, uwzględniając pozaekonomiczne interesy narodowe dotyczące kultury, języka i pluralizmu mediów”.

Podobne