Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (całość) – 26.06.12

Rozpatrzenie „Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku” wraz z „Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku”. Komisja Kultury i Środków Przekazu

Podobne