Posiedzenie połączonych Sejmowych Komisji, Warszawa, 15.02.2012

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej i Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu.

Rozpatrzenie poselskiego projektu uchwały w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w przedmiocie prawidłowości udzielania koncesji na nadawanie naziemnej telewizji cyfrowej.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy