Posiedzenie Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu – całość

Posiedzenie dotyczące podziału miejsc na multipleksie cyfrowym i decyzji KRRiT o nie przyznaniu koncesji dla TV TRWAM
18.01.2012 – Sejm RP, Warszawa

Podobne