Jesteśmy podręcznikowym przykładem ulegania wrogiej agresji psychologicznej.