Jan Pospieszalski rozmawia ze swoimi gośćmi o dramacie, jaki dotknął ich matkę.