Poświęcenie figury założycielki Sióstr Franciszkanek im. św. Kunegundy, Matki Marii Teresy Dudzik

Stefan Niedorezo – Jak my to widzimy – z daleka widać lepiej

Podobne