Spotkanie inicjatywne, Warszawa 09.12.2017

Rozmowa z Tadeuszem Płużańskim – Prezesem Fundacji Łączka oraz przewodniczącym Społecznego Trybunału Narodowego