Założyciele fundacji Beata Sławińska Fundacja „Łączka”, Solidarni 2010 i Tadeusz Płużański historyk, pisarz, publicysta w rozmowie z Jackiem Sobalą.