Rozmowy Niedokończone – prof. Stanisław Mikołajczak – prezes Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika; Tomasz Łęcki – dyrektor Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Jaśmina i Tomasz Pawłowscy