Pozwalamy się okradać i chcemy, żeby nas okradano!

Kto upilnuje strażników?


Stanisław Michalkiewicz nie tylko o nierówności traktowania polskich i zagranicznych przedsiębiorców i jedynym remedium na takie problemy – wolnym rynku, także o powodach korupcji…