Prawdziwy Polak na Marszu Niepodległości 2018

Pomimo swojej ciężkiej sytuacji finansowej patriota zapewnił o swojej głębokiej więzi z ojczyzną, która jest dla niego jak matka. „Nic mnie nie zmieni! Ja mogę umrzeć z głodu, ale Polski nigdy nie zmienię i nie opuszczę ani na jotę!”