Premiera książki „Śmiech i złość”

Jan Pietrzak, prof. Andrzej Nowak i prof. Krzysztof Szczerski

„Śmiech i złość” Jana Pietrzaka „służy cnocie i piętnuje występek”

Podobne