Pro Memoria – dzienniki Prymasa Stefana Wyszyńskiego

0

W dyskusji udział wzięli:
Ks. bp prof. Jan Kopiec – przewodniczący Rady Programowej Wydania Pro memoria
Prof. dr hab. Antoni Dudek – członek Rady Programowej wydania Pro memoria
Dr hab. Paweł Skibiński – przewodniczący Zespołu Redakcyjnego wydania Pro memoria
Ks. dr Andrzej Gałka – redaktor naukowy III tomu Pro memoria
Dr Rafał Łatka – Instytut Pamięci Narodowej