Pycha jest największą przeszkodą w relacjach człowieka z Bogiem. Pycha, to skłonność, by mówić Bogu „nie”, by stawiać siebie na miejscu Boga, a swoje zdanie przedkładać nad Jego wolę i przykazania. Pycha zniszczy każdą więź, jaka może zaistnieć między człowiekiem a Bogiem.

Rodzice nie mogą lekceważyć przejawów pychy w życiu duchowym własnych dzieci. Często niestety nie potrafią odczytać właściwie tego, co dzieje się w duszy ich dzieci i lekceważą pychę, prowadząc do jej ugruntowania. Potrzeba uświadomić sobie i dziecku, co to jest pycha, co jest mocnym punktem dziecka i co należy rozwijać, a co jest słabością i jak to zwalczać.
Ks. Sławomir Kostrzewa

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *