Problemy współczesnej polityki. Konflikty zbrojne i terroryzm

Międzynarodowy Kongres w Toruniu

Otwarcie Kongresu i powitanie uczestników przez o. dr Zdzisława Klafke CSsR, rektora WSKSiM

Problemy współczesnej polityki. Konflikty zbrojne i terroryzm – słowo o. dr Tadeusza Rydzyka CSsR

Problemy współczesnej polityki. Konflikty zbrojne i terroryzm – prelekcja Witolda Waszczykowskiego

„Problemy współczesnej polityki. Konflikty zbrojne i terroryzm” – Antoni Macierewicz, szef MON

„Problemy współczesnej polityki. Konflikty zbrojne i terroryzm” – dyskusja panelowa

„Terroryzm na początku XXI wieku – istota, przyczyny i zakres zagrożenia”

Podobne