Za „kłamstwa o ZSRR” można w Rosji pójść do łagru. Dziedzictwo „zwycięstwa na faszyzmem” ma stanowić podstawę do zjednoczenia społeczeństwa.