Prof. Bogusław Wolniewicz: JA na KRZYWEJ ŻYCIA

„Sytuuje siebie na krzywej życia i analizuje czym jest ekspansja życiowa oraz co się na nią składa”
Wykład o sztuce starzenia się.

Podobne