Prof. Bogusław Wolniewicz – „Na zdrowie”

Prof. dr hab. Bogusław Wolniewicz cytuje Jana Kochanowskiego w sprawie dla każdego ważnej.

Podobne