Prof. Jan Żaryn i Janina Hera o Polakach ratujących Żydów

W kościele Wszystkich Świętych w Warszawie odbyło się spotkanie wokół książki Janiny Hery „Polacy ratujący Żydów: słownik”.