Prof. Mieczysław Ryba. Naród – Kościół – Polityka – Cywilizacja

Wystąpienie prof. M. Ryby z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podczas VIII kongresu Konserwatywnego w Krakowie zorganizowanego przez Stowarzyszenie im. ks. Piotra Skargi