Leszek Żebrowski: Był polihistorem, który lubił uczyć innych i na to nigdy nie żałował czasu. W Polsce Ludowej poniewierany, nie mógł rozwinąć skrzydeł intelektualnych tak, jak na to zasłużył. Odebrano mu habilitację, nie mógł zostać profesorem…