Profesor Zdzisław Krasnodębski po konferencji Polska Wielki Projekt powiedział, że kongres zajął się głównie społecznymi i politycznymi aspektami katastrofy smoleńskiej.