Specjalny zespół ds. tzw. wypadków smoleńskich

http://www.youtube.com/watch?v=hQa4nV4fpbw