Protest przeciwko cenzurowaniu kazania

Otwarcie wystawy poświęconej ś.p. Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu w Sadownem (woj. mazowieckie) oraz protest mieszkańców Łochowa wraz klubami GP z Mazowsza, przeciw działaniom policjantów z tamtejszego komisariatu, którzy mieli nakłaniać ks. Tomasza Duszkiewicza do odwołania słów wypowiedzianych podczas kazania w czasie mszy św. 11 listopada 2012