Aktualne wersje znanych piosenek, do wiosennego użytku