Stanisław Michalkiewicz o realnych działaniach chroniących Polaków przed zagrożeniami międzynarodowymi