Debata: Bartosiak, Sykulski, Eberhardt i inni.


Debata odbyła się 2 grudnia 2017 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie podczas IX Zjazdu Geopolityków Polskich.