Przemówienie Zbigniewa Romaszewskiego – 13.12.2012

Przemówienie Zbigniewa Romaszewskiego podczas Marszu Wolności, Niepodległości i Solidarności w Warszawie

Podobne