dr Barbara Fedyszak-Radziejowska i prof. Andrzej Zybertowicz