Przestań się bać wolności. Polska się budzi!

Polska się budzi, nie słuchajcie koropracyjno-rządowych mediów. Walczcie o wolność i godność. Nie dajcie sobie tego zabrać! III Ogólnopolski marsz w obronie wolnych mediów.