Przestań się targować! Wystarczy 21 kg mąki

Życie Abrahama niebyło usłane różami. Żył on jednak w przyjaźni z Bogiem. Doświadczył Jego błogosławieństw, życzeń i spełnienia obietnicy. Otrzymał on upragnionego syna Izaaka.


Abraham został jednak wystawiony na szereg prób, które mogły zachwiać przyjaźnią. Niewątpliwie największą z nich było wezwanie do złożenia w ofierze obiecanego syna.
Historia Abrahama pokazuje nam, że wiara to nie tyko uznanie prawdy. To również akceptacja Boga, jego wyroków i bezgraniczne poświęcenie. Wiara to również konkretne zaangażowanie.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy