Przymusowy psychiatryk, aresztowania i cud modlitwy – tajemnice obrony krzyża

Przy okazji fałszywego uśmiercenia ks. Stanisława Małkowskiego przez media Stanisław Krajski wspomina jego heroiczną postawę w latach działalności opozycyjnej w PRL oraz podczas „obrony Krzyża” w 2010 roku.


Kapłan wykazał się wtedy wiarą i ofiarnością, ale także posłuszeństwem wobec swoich przełożonych dostojników Kościoła. Obrona Krzyża wiązała się z wieloma sytuacjami, które są jednocześnie niesamowite z punktu widzenia wiary, jak i skandaliczne z punktu widzenia „demokratycznego państwa prawa”, w którym mieszkamy.